Here's a glimpse at our Secretariat for this year's Mumbai Yuva Sansad.

Aarya Singh

Aarya Singh

President

Divyam Sanghvi

Divyam Sanghvi

Vice President

Rishabh Nanawati

Rishabh Nanawati

Vice President

Aman Sariya

Aman Sariya

Chief Strategy Officer

Devarshi Rupani

Devarshi Rupani

Convenor

Harsh Chodvadia

Harsh Chodvadia

Vice President

Tejal Wattamwar

Tejal Wattamwar

Treasurer

Kunaal Umrigar

Kunaal Umrigar

Chief Media Officer

Harshula Jhala

Harshula Jhala

Convenor

Rini Hariyani

Rini Hariyani

Vice President

Shaiyam Shah

Shaiyam Shah

Treasurer

 

Secretaries of Business Development & Marketing

Shiwansh Raj

Shiwansh Raj

Ishita Biswas

Ishita Biswas

Aakanksh Shetty

Aakanksh Shetty

Tvisha Shah

Tvisha Shah

Secretaries of Creatives

Image-empty-state.png

Kunjal Shah

Image-empty-state.png

Jasleen Singh

Secretaries of Delegate Affairs

Image-empty-state.png

Pal Kohli

Image-empty-state.png

Ishani Vira

Image-empty-state.png

Bhavika Chopra

Image-empty-state.png

Tanish Korgaonkar

Secretaries of Delegate Outreach

Image-empty-state.png

Manav Singh

Image-empty-state.png

Yash Mudaliyar

Secretaries of Design & Media

Image-empty-state.png

Reva Kaneri

Image-empty-state.png

Kartik Singh

Image-empty-state.png

Forum Patel

Image-empty-state.png

Darsh Parekh

Secretaries of Logistics

Image-empty-state.png

Hisham Ahmed Ansari

Image-empty-state.png

Naman Doshi

Image-empty-state.png

Dhvani Agrawal

Image-empty-state.png

Nicole D'souza

Secretaries of Public Relations

Image-empty-state.png

Aneesh Kulkarni

Image-empty-state.png

Ria Lele

Image-empty-state.png

Arham Zaidi

Secretaries of Research & Development

Image-empty-state.png

Harshit Bhavnani

Image-empty-state.png

Ishan Bahalkar

Image-empty-state.png

Amal Kakade

Image-empty-state.png

Ishita Gupta

Secretaries of Technology Development

Image-empty-state.png

Jash Damani

Image-empty-state.png

Rishabh Shetty

Image-empty-state.png

Aajinkya Singh

Image-empty-state.png

Urmil Shroff